اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت در تاریخ 1394/05/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/02/07 - تغییرات اساسنامه ای
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1398/10/28
صورتجلسه مجمع صندوق درخصوص تغییر آدرس مورخ 1398/08/19 و تاییدیه سازمان
مجمع صندوق 98/02/28 / تایید سازمان و روزنامه رسمی در خصوص تغییر آدرس صندوق
تایید سازمان/تغییر رکن مدیر و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
صورتجلسه مجمع 2 بهمن ماه1397
تغییر در رکن مدیر صندوق و سرمایه گذاران واحدهای ممتاز
تغییرات اساسنامه مجمع 27 شهریور 97
ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 06/09/1395