بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، خیابان زندوکیلی شرقی، پلاک 23 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، خیابان زندوکیلی شرقی، پلاک 23 22142792 آقای احمدی