امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت در تاریخ 1394/05/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1400/02/13 - تغییرات امید نامه ای
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/08/17 - تغییرات امید نامه ای
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/06/15 - تغییرات امید نامه ای
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/04/04 - تغییرات امید نامه ای
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/02/21 - تغییرات امید نامه ای
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 98/11/20 صندوق با موضوع افزایش حق الزحمه حسابرس
صورتجلسه و مصوبات مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس مورخ 98/11/20
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1398/10/28
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 98/06/17 و تاییدیه سازمان / افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تعیین سقف پرداخت سود
ثبت سازمان صورتجلسه مورخ 98/04/22
صورتجلسه مجمع مورخ 98/04/22 / تغییرات امیدنامه ای
مجمع صندوق 98/02/28 / تایید سازمان و لیست حاضرین در خصوص تغییر آدرس صندوق
تایید سازمان/تغییر رکن مدیر و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
مجمع 2 بهمن 1397
تغییرات امیدنامه مورخ 27 شهریور ماه 97
ثبت تغییرات امیدنامه صندوق به شماره مورخ 26/11/1394
تغییرات امیدنامه مجمع1396/02/20/تایید سازمان
تغییر نوع صندوق و تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 95/11/30/ تایید سازمان
تغییر رکن حسابرس طبق صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/06
تغییر در جدول هزینه های امیدنامه
ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 06/09/1395