دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه­ گذاری سپهر خبرگان نفت

احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­ گذاری سپهر خبرگان نفت"، روز دو شنبه مورخ  1397/08/28 راس ساعت 14:00  در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی: میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می­شود، مراتب جهت استحضار و  حضور در مجمع ایفاد می گردد.