دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

احتراماً به استحضار میرساند مجمع "صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت"، روز دوشنبه مورخ  13 آذرماه1396 راس ساعت 12:00 در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می شود .