دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

 احتراماً به استحضار میرساند مجمع "صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت"، روز شنبه مورخ  30/11/1395 راس ساعت 14:00 در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می شود .