تقسیم سود دوره 1399/11/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/11/15 این صندوق 1.5درصد (18.3% سالانه)معادل 150 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.