تقسیم سود دوره 1399/09/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/09/15 این صندوق 1.7درصد (20.2% سالانه)معادل 166 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.