دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/08/17

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 99/08/17ساعت 11صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان ،شیان،میدان طجرلو ،ساختمان روژهوم سنتر ،طبقه 5برگزار میگردد.

دستور جلسه :

تغییردر ماده  2-3 امید نامه اصلاح جدول ترکیب دارایی های صندوق مطابق مفاد ابلاغیه 12020172 سازمان بورس اوراق بهادار