تقسیم سود دوره 1399/06/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/15این صندوق1.7درصد( 20.4% سالانه) معادل 170ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاری ،را محقق  کرده است.