دعوت به مجمع صندوق به منظور تغییرات در اساسنامه مورخ 99/02/07

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز یکشنبه مورخ 1399/02/07 راس ساعت 11 صبح در محل تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان روژهوم سنتر، طبقه پنجم، واحد 4 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1- تغییرات در اساسنامه با تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 10/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار

2- تغییرات در اساسنامه با تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس واوراق بهادار