تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

احتراماً به استحضار می رساند آقای علی بشیرپور به عنوان جایگزین آقای ابراهیم صابر در گروه مدیران سرمایه گذاری این صندوق منصوب گردیدند که مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به پیوست می باشد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل