تقسیم سود دوره 98/11/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 98/11/15 این صندوق 1.92 درصد ( 23% سالانه )، معادل با 189 ريال به ازای هر واحد سرمایه گذاری، را محقق کرده است.