دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 98

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 1398/09/16 راس ساعت 10 صبح در محل تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان روژهوم سنتر، طبقه پنجم، واحد 4 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398

2-    استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت­های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت­های مالی

3-    انتخاب ارکان

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار