تقسیم سود دوره 98/07/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره منتهی به 98/07/15 این صندوق 5.86 درصد از سود پیش بینی شده(23.4% سالانه ) در امیدنامه، معادل با 586 ريال به ازای هر واحد سرمایه گذاری، را محقق کرده است.