تقسیم سود دوره 98/04/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره منتهی به 98/04/15 این صندوق 5.75 درصد از سود پیش بینی شده(23% سالانه ) در امیدنامه، معادل با 575ريال به ازای هر واحد سرمایه گذاری، را محقق کرده است.