دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییر رکن مدیر و تغییرات در اساسنامه و امید نامه

احتراماً به استحضار می ­رساند مجمع "صندوق سرمایه ­گذاری سپهر خبرگان نفت"، روز سه شنبه مورخ  97/11/02 راس ساعت 14:00 در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی: میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می­ شود.