بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,020 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,946 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 656,720,576,899 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,946 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,946 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,020 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 60,000,000

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/17

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص)

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سيد علي سجادي، ابراهيم صابر، محمد صادق زرين نعل

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها