اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,358 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,327 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 1,132,643,752,847 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,327 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,327 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,358 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/17

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص)

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سيد علي سجادي، علي بشيرپور، ليلا آقائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان