اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/20
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,776 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,729 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,046,059,728,804 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,729 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,729 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,776 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 97,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/17

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص)

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سيد علي سجادي، علي بشيرپور، ليلا آقائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان